Pallet nhựa

Hiển thị tất cả 12 kết quả

Pallet nhựa dùng để vận chuyển hàng hóa một cách ổn định trong khi nâng lên bởi một xe nâng. Hàng hóa hoặc container vận chuyển thường được đặt trên pallet nhựa được đảm bảo khi vận chuyển. Pallet nhựa thường được làm bằng nhựa thông thường hoặc nhựa HDPE.

Pallet nhựa

Pallet nhựa 1 mặt

Pallet nhựa

Pallet nhựa 2 mặt

Pallet nhựa

Pallet nhựa 60×100

Pallet nhựa

Pallet nhựa vàng

0886345688