Pallet gỗ

Hiển thị 1–12 của 19 kết quả

Pallet gỗ là tấm kê hàng giúp giữ cố định hàng hoá không xê dịch, tạo mặt phẳng chất hàng hoá. Sản phẩm được chế tạo từ các thanh nan gỗ được liên kết với nhau bằng đinh tán tạo nên một hệ thống chắc chắn dùng để kê hàng, bảo vệ, lưu trữ và vận chuyển hàng hoá.

error: Content is protected !!